Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kurs – treść cyfrowa, kurs on-line, którego twórcą jest Sprzedawca,
 2. Produkt – produkt fizyczny sprzedawany w sklepie online,
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Operator płatnościTpay System płatności należący do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin,

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem https://sklep.akademiasorobanu.pl

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówień jest Akademia Sorobanu Karol Sieńkowski NIP: 8212049179 , REGON: 380545541 z siedzibą przy ul. 10 Lutego 15B/127 08-110 Siedlce, tel. +48570032967, email: kontakt@akademiasorobanu.pl

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów i Kursów, w tym głównie związanych z nauką matematyki – książek, liczydeł, kursów online, gier itp.

6. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Produktów lub Kursów.

7. Usługa, o której mowa w ust. 2 powyżej, świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie produktów lub treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.

8. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto.

Warunki świadczenia usług

 1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony oraz do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  – dostęp do Internetu,
  – standardowy system operacyjny,
  – standardowa przeglądarka internetowa,
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w jego funkcjonowaniu.

6. Obsługa zamówień odbywa się w dniach poniedziałek-piątek w godz. 9.00-15.00 (za wyjątkiem dni świątecznych)

Warunki zawierania Umów

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  – wybrać Produkt lub kurs z dostępnych na stronie sklepu,
  – kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” lub równoważny,
  – kliknąć przycisk „Zobacz koszyk” lub równoważny.
  – kliknąć przycisk „Przejdź do płatności” lub równoważny.
  – wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności oraz rodzaj wysyłki dla produktów fizycznych.
  – zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  – kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę” lub równoważny.

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” lub równoważny, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane produkty.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności umowę o dostarczenie produktów lub kursów uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Realizacja zamówienia następuje w terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od ich złożenia nie podlegają realizacji i są anulowane.

6. Dostarczenie przedmiotu może odbyć się na dwa sposoby: wysyłka kurierem InPost bądź do paczkomatu InPost.

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Kursu – treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Podstawą zwrotu nie może być różnica w odcieniu użytego materiału, która wynika wyłącznie z ustawień monitora.

4. Wyjątkiem od zwrotów są przedmioty przecenione ze względu na ich wady.

5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres kontakt@akademiasorobanu.pl.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Konsument ponosi koszty zwrotnej wysyłki Produktów. Produkt powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem. Adres zwrotny: Akademia Sorobanu Karol Sieńkowski, ul. 10 Lutego 15B/127, 08-110 Siedlce, ewentulanie do paczkomatu SIE09A.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą składając oświadczenie stosownej treści na adres email: kontakt@akademiasorobanu.pl

4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sorobanu Karol Sieńkowski, NIP: 8212049179 , REGON: 380545541 z siedzibą przy ul. 10 Lutego 15B/127 08-110 Siedlce, tel. +48570032967, email: kontakt@akademiasorobanu.pl 2. Administrator przetwarza dane klientów sklepu oraz osób kontaktujących się za pomocą formularza na stronie sklep.akademiasorobanu.pl, telefonicznie oraz za pomocą adresu email zwanych dalej Użytkownikiem. 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności. 4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem: a) poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@akademiasorobanu.pl; b) za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie. c) pisemnie na adres siedziby Akademii Sorobanu. 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu: a) przeprowadzenia procedury zakupów przez Użytkownika, b) udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem, c) przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o ofertach, promocjach, rabatach i aktualnościach (marketing bezpośredni). 7. Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. 8. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów: a) dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego; b) prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa; c) egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa. 9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika: • imię i nazwisko • dane kontaktowe (nr telefonu, adres email) • adres korespondencyjny • inne dane nioezbędne do realizacji umowy. 10. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być: a) Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem; b) Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem; c) Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem; d) Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail; e) Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora; f) Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki; g) Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie. 11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych. 12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez: a) okres prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie; b) okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji; c) okres prowadzenia działalności marketingowej przez Współadministratorów; d) okres przeprowadzania konkursów, których uczestnikiem jest Użytkownik; e) okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem; f) okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi; g) wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej; h) okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora. Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca. 13. Użytkownik ma prawo do: a) uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące; b) otrzymania kopii przetwarzanych danych; c) uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności. 14. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 15. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a W Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b) Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 lub 19; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna). 16. Użytownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 17. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, którym dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe. 18. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 19. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Administratora ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić. 20. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że: a) wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody; b) pomimo wycofania zgody Administrator jest nadal uprawniony do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punktach 7-8. c) wycofanie zgody uniemożliwia prowadzenie przez Administratora konta Użytkownika w Serwisie i jest równoznaczne z żądaniem jego zamknięcia. 21. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie konta w Serwisie. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży towarów i usług. 22. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
Save settings
Cookies settings